MARIJA MARAS konferencijska prevoditeljica
(aiic)


naslovna

o meni

usluge

tematska područja

simultano prevođenje

konsekutivno prevođenje

klijenti

kontakt

Trebate li prevoditelje za konferenciju ili poslovni sastanak?

 


Simultano prevođenje

Simultani prevoditelji rade u zvučno izoliranoj kabini, govornik u dvorani govori u mikrofon, a simultani prevoditelj ga sluša preko slušalica i ono što čuje skoro istodobno prevodi u mikrofon na drugi jezik.

Sudionici konferencije pomoću slušalica slušaju simultani prijevod na svoj jezik. Ako netko od sudionika konferencije želi nešto reći, treba uključiti mikrofon na stolu ispred sebe (ili, ako nije postavljen takav konferencijski sustav, treba zatražiti bežični mikrofon ili doći za govornicu), skinuti slušalice i govoriti slobodno na svom jeziku (ukoliko je na konferenciji osigurano prevođenje za taj jezik). Nakon što sudionik prestane govoriti, treba isključiti svoj mikrofon kako ne bi dolazilo do interferencije i pogoršanja kvalitete zvuka koji primaju prevoditelji, a do čega dolazi kada je istodobno uključeno više mikrofona. 

Na konferencijama s velikim brojem jezika i sudionika ponekad je potrebno predstaviti se i reći na kojem ćete jeziku govoriti. Na taj se način, između ostalog, prevoditelji u kabinama za simultani prijevod mogu lako prebaciti na odgovarajući kanal.

Simultano prevođenje ne zahtijeva dodatno vrijeme, a svi sudionici (i oni koji slušaju simultani prijevod i oni koji slušaju govornika izravno) istodobno primaju poruku govornika i mogu odmah reagirati i sudjelovati u diskusiji.

Zbog visoke razine koncentracije koju zahtijeva simultano prevođenje simultani prevoditelji rade u timu i izmjenjuju se svakih 20 ili 30 minuta.

Kako bi mogli pružiti vrhunsku uslugu simultanog prevođenja, terminološki ispravan, točan i potpun simultani prijevod, simultani prevoditelji moraju posjedovati potrebno iskustvo i poznavati temu konferencije. Simultanim prevoditeljima potrebno je u svrhu pripreme za simultano prevođenje unaprijed dostaviti program, popis sudionika, zapisnike ili zaključke s eventualnih ranijih sastanaka, prezentacije i govore, a to je posebice važno ako govornici neće govoriti slobodno nego namjeravaju čitati svoja izlaganja.

Simultano prevođenje koristi se na konferencijama, seminarima, radionicama, prezentacijama, tečajevima, predavanjima, skupštinama…
Simultano prevođenje jedina je vrsta usmenog prevođenja koja je prikladna za konferencije s više od dva radna jezika.

Kod simultanog prevođenja potrebno je na vrijeme osigurati iskusne simultane prevoditelje s jezičnim kombinacijama u skladu s potrebama simultanog prevođenja na konferenciji, kao i tehničke preduvjete (ako u dvorani ne postoji ugrađena kabina i oprema za simultano prevođenje, potrebno je od firme specijalizirane za kongresnu tehniku naručiti jednu ili više kabina, tehničku opremu, odgovarajući broj slušalica za sudionike i tehničara koji će se pobrinuti da tehnika besprijekorno funkcionira…).

Više informacija o simultanom prevođenju:

Međunarodno udruženje konferencijskih prevoditelja (aiic)

Opća uprava za konferencijsko prevođenje – Savjeti za govornike

Opća uprava za konferencijsko prevođenje – Rad sa simultanim prevoditeljima

Opća uprava za konferencijsko prevođenje – Što je konferencijsko prevođenje

Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja – Vrste prevođenja

vrh stranice

 
design B.Servisi www.simultana-prevoditeljica.com :: usluge simultanog prevođenja :: hrvatski :: engleski :: njemački